Primitive Technology with survival skills: Casting metal axe Big (Making ax beautiful)

Primitive Survival

Products You May Like

Casting metal axe Big (Making ax beautiful ) là video mới nhất của chúng tôi. ở video này chúng tôi đã phá bỏ hoàn toàn hệ thống lò cũ và làm lại lò mới. chúng tôi đã ra suối lấy quặng và nung quặng để lấy được kim loại. chúng tôi đã đã làm khuôn rìu và đổ được một chiếc rìu rất đẹp. chúng tôi có thể sử dụng chiếc rìu đó ở những lần đi sinh tồn tiếp theo. đăng kí kênh để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. cám ơn.
#PrimitiveTechnology
#Making
#axe

Products You May Like

Articles You May Like

Late Fall Overnight Camp. 2 Dogs, 2 People Camping under a Tarp.
Winter Hammock Camping in -10 F, Fundamentals and Shenanigans
Surviveware Large First Aid Kit for Extended Camping Trips – Review
Solo Overnight Building a Log Cabin in the Woods and Deep-Fried Cajun Turkey Legs
Quickest Bipod Lash – Survival in Seconds

Leave a Reply

Your email address will not be published.