Primitive Technology with survival skills: Casting metal axe Big (Making ax beautiful)

Primitive Survival

Products You May Like

Casting metal axe Big (Making ax beautiful ) là video mới nhất của chúng tôi. ở video này chúng tôi đã phá bỏ hoàn toàn hệ thống lò cũ và làm lại lò mới. chúng tôi đã ra suối lấy quặng và nung quặng để lấy được kim loại. chúng tôi đã đã làm khuôn rìu và đổ được một chiếc rìu rất đẹp. chúng tôi có thể sử dụng chiếc rìu đó ở những lần đi sinh tồn tiếp theo. đăng kí kênh để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. cám ơn.
#PrimitiveTechnology
#Making
#axe

Products You May Like

Articles You May Like

Make Your Own Toilet Paper – Camping Survival And Preparedness 2020
Schrade Jessica X vs Leroy vs Jethro – Battle of the Blades
Finishing The Deep Snow Cold Weather Shelter – Overnight Camping, Man Eaten By Bear Again
Making Corn Flour Cereal.wmv
NEW! Best Glide Pocket Survival Kit / Tin + DIY Upgrades – REVIEW – Altoids / Altoid Tin

Leave a Reply

Your email address will not be published.